Wednesday, October 3, 2012

Phim Thieu Nien Duong Gia Tuong

Phim Thieu Nien Duong Gia TuongThieu Nien Duong Gia Tuong

Biên đạo Lý Quốc Lập
Actor/Actress: Ông Gia Minh, Trần Tú Văn, Hà Nhuận Đông, Trần Long, Hồ Ca, Bành Vu Yến, Viên Hoằng, Lưu Thi Thi, Ngụy Tiểu Quân, Lâm Gia Vũ, Lưu Hiểu Khiết, Đồng Dao
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Dã Sữ,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 4! 3 Tập
Publish date: 2006

Infomation: Phim Thiếu Niên Dương Gia Tướng: Dưới thời nhà Tống, gia tộc họ Dương nổi tiếng là trung quân ái quốc đứng đầu là Dương Nghiệp.Phim kể về Thiếu Niên Dương Gia Tướng Ông đã cùng các 7 con trai lập bao chiến công lừng lẫy nên được triều đình xem trọng.Bộ phim Thiếu Niên Dương Gia Tướng Phim Thiếu Niên Dương Gia Tướng vào thời đó quân Liêu không ngừng tấn công, trong một lần gặp thất bại nên Dương Nghiệp cùng 4 con trai hy sinh, một người bị bắt sống. Từ đó nhà họ Dương chỉ còn lại Dương Ngũ Lang và Dương Lục Lang. Hai người trước sự hy sinh của cha và các huynh đệ đã cô gắn đánh thắng giặt đem lại hòa bình cho nhân dân tống quốc tạo nên sử thi cho bộ phim Thiếu Niên Dương Gia Tướng cũng như nhà họ D! ương...

No comments:

Post a Comment