Sunday, October 7, 2012

Phim Thich Khach

Phim Thich KhachThich Khach

Biên đạo Triệu Lâm San
Với sự tham gia của: Châu Nhuận Phát (vai Tào Tháo), Lưu Diệc Phi (vai Linh Thư), Hiroshi Tamaki (vai Mục Thuận), Tô Hữu Bằng (vai Hán Hiến Đế), Nghê Đại Hồng, Ngô Tú Ba, Diêm Ni, Diêu Lỗ, Nhiếp Viễn, Thang Trấn Tông, Thang Tr�
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Chiếu Rạp,Phim Tình Cảm,Phim Dã Sữ,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Độ dài: :
Năm sản xuất: 2012

Nội dung phim: Phim Thích Khách: Thời kỳ Tam Quốc, Tào Tháo sau khi đánh bại Lữ Bố chỉ thích làm anh hùng chứ không thích tranh quyền vị nhưng tự phong Ngụy Vương và mở rộng lãnh thổ.Phim Thích Khách Ông luôn khát khao một tình yêu lúc về già nhưng những cuộc chiến tranh cứ cuốn ông vào.Trong phim Thích Khách Phim Thích Khách bắt đầu tình yếu của Tào Tháo khi ông gặp Linh Thư - người con gái lần đầu gặp đã làm ông say đắm. Nhưng mục tiêu của Linh thư chính là tiếp cận và ám sát ông...

No comments:

Post a Comment