Monday, October 8, 2012

Dai Nao Quang Xuong Long

Dai Nao Quang Xuong LongDai Nao Quang Xuong Long

Director:Dương Cẩm Tuyền
Với sự tham gia của: Lâm Gia Đống, Châu Hải Mỵ, Trần Khải Thái...
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 20 Tập
Publish date: 1997

Infomation: Phim Đại Náo Quảng Xương Long: Cậu ba Lục Vận Quảng của Quảng Xương Long yêu cô kĩ nữ Phù Dung nhưng mới tình này ! bị gia đình nhà họ Lục cấm cản.Phim Đại Náo Quảng Xương Long Người anh cả Lục Vận Xương muốn chấm dứt mối tình này nên đã đầu độc hai người đó chết.Trong phim Đại Náo Quảng Xương Long Sau khi chết oan ức hồn phách của Phù Dung không siêu thoát, còn Vận Quảng thì hóa thân thành Hứa Đại Quảng vào 25 năm sau. Phù Dung quyết tâm quay về tìm kẻ giết hại cô và người yêu năm xưa. Dù là oan hồn nhưng cô đã vô tình tạo nên mối quan hệ thật sự phức tạp vào 25 năm sau với Đai Quảng và Đại Phu. Phim Đại Náo Quảng Xương Long bắt đầu những âm mưu và trả thù khi đại Phu cũng chết, anh cùng với hồn ma của Phù Dung Đại Náo Quảng Xương Long...

No comments:

Post a Comment