Wednesday, October 10, 2012

Phim Ve Dep Bi Danh Cap

Ve Dep Bi Danh CapVe Dep Bi Danh Cap

Biên đạo Trương Càn Văn
Diễn viên: Trần Diệu Anh - Hướng Hải Lam - Trương Triệu Huy - Mạch Trường Thanh - Ngụy Tuấn Kiệt - Ngao G
Sản xuất:: TVB
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Dã Sữ,
Country: Phim Hồng Kông,
Time:: 30 Tập
Năm sản xuất: 2001

Nội dung phim: Sắc Đẹp Bị Đánh Cắp 1 sản phẩm của TVB, gom` 30 tập với sự tham gia ! của các diễn viên Trần Diệu Anh - Hướng Hải Lam - Trương Triệu Huy - Mạch Trường Thanh - Ngụy Tuấn Kiệt .Phim kể về Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp.Bộ phim Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp và 1 so diễn viên khác<br>

No comments:

Post a Comment