Friday, October 5, 2012

Huyet Sac Tan Duong

Huyet Sac Tan DuongHuyet Sac Tan Duong

Director:Đang cập nhật
Actor/Actress: Lý Lập Quần, Tú Khánh, Tống Xuân Lệ, Gia Nhật Bình
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Đang cập nhật,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 27 Tập
Năm phát hành: 2005

Infomation: Phim Huyết Sắc Tàn Dương nói về gia đình nhà họ Đào sinh sống tại tình Giang Nam thời đầu dân quốc.Phim Huyết Sắc Tàn Dương Nhà họ có một cái ! giếng rất lạ, cứ tới mùa hạn hán là tràn nước ra ngoài kèm theo làm khói xnh có múi tanh thối.Trong phim Huyết Sắc Tàn Dương Đào lão gia có 4 bà vợ lẻ cả 4 bà cùng người hầu rất sợ khi phải làm việc với cái giếng đó. Rồi sóng gió nổi lên trong phim Huyết Sắc Tàn Dương khi Đào lão gia từ Thượng Hải gửi thu về nhà nói sẽ về nhà tổ chức đại thọ 60 tuổi nhưng sẽ cùng về với người vợ mới mà chưa ai biết mặt. Phim Huyết Sắc Tàn Dương dài 27 tập phát hành năm 2005.

No comments:

Post a Comment