Monday, September 17, 2012

Viet Vuong Cau Tien

Viet Vuong Cau TienViet Vuong Cau Tien

Biên đạo Hầu Vịnh
Actor/Actress: Hồ Quân, Trần Đạo Minh, An Dĩ Hiên, Giả Nhât Bình, Tả Tiểu Thanh...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Chiến Tranh,Phim Dã Sữ,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Độ dài: : 41 tập
Năm sản xuất: 2006

Nội dung phim: Phim Việt Vương Câu Tiễn nói về chiến tranh giữa nước! Ngô và nước Việt đưới sự giúp sức của 2 chàng trai nước Sở.Câu chuyện phim Việt Vương Câu Tiễn Phạm Lãi và Văn Trọng từ Sở quốc đến nước Việt để giúp cho Câu Tiễn chống lại nước Ngô hùng mạnh.Phim Việt Vương Câu Tiễn Tấm lòng trung thành của hai chàng trai được chứng mình khi Câu Tiễn bị bắt, Phạm Lãi đã theo cùng, sau 3 năm trải qua biết bao nhiêu gian khổ cuối cùng hai người đã thoát khỏi trở về Việt Quốc. Phim Việt Vương Câu Tiễn tiếp tục nói về việt Câu Tiễn tạo dựng lại đất nước thời kì sau chiến tranh đất nước đã suy tàn, không nản lòng ông cùng hai trung thàn Phạm Lãi và Văn Trọng làm nhiều việc có ích cho người dân. Phim Việt Vương Câu Tiễn xuất hiện nhân vật Tây Thi vốn là tri kỉ của Phạm Lãi, họ đã ban tăng Tây Thi cho Ngô quốc với hy vọng dùng mỹ nhân kế phục vụ chiến tranh và đã thành công khi Việt càng ngày càng mạnh còn Ngô càng! suy tàn...

No comments:

Post a Comment