Tuesday, September 25, 2012

Cuoc Chien Thanh Troy

Xem Phim Cuoc Chien Thanh TroyCuoc Chien Thanh Troy

Biên đạo Wolfgang Petersen
Với sự tham gia của: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Julian Glover
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Chiến Tranh,
Country: Phim Mỹ,
Time:: 163 phút
Publish date: 2004

Nội dung phim: Phim Cuộc Chiến Thành Troy nói về chuyện tình oan trái của hoàng tử Paris củ! a thành Troy và công nương Helen.Câu chuyện phim Cuộc Chiến Thành Troy Helen đã có chồng nhưng rơi vào lưới tình của Paris.Phim Cuộc Chiến Thành Troy Hai người họ cùng nhau bỏ trốn khỏi ông chồng hung hẵn của Helen từ đó tạo nên Cuộc Chiến Thành Troy...

No comments:

Post a Comment