Sunday, September 30, 2012

Phim Xieng Xich

Phim Xieng XichXieng Xich

Director:Jennifer Chambers Lynch
Với sự tham gia của: Vincent D'Onofrio, Eamon Farren, Julia Ormond, Gina Philips, Jake Weber, Conor Leslie, Evan Bird, Shannon Jardine, Amy Matysio, Jodi Sadowsky, Wyatt Thorseth
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Kinh Dị,
Quốc gia: Phim Mỹ,
Thời lượng:: 89 Phút
Năm phát hành: 1989

Infomation: Phim Xiềng Xích nói về những vụ án giết người hàng loạt tên Bob.Câu chuyện phim Xiềng Xích Bob sống dưới l�! ��p ngoài là một người tài xế taxi, hàng ngày ông tìm kiếm con mồi là những hành khách của mình.Phim Xiềng Xích Trong phim Phim Xiềng Xích Ông ép buộc một người làm phụ tá cho mình và người này đang đấu tranh coi có nên tiếp tục giúp đỡ ông ta hay là trốn thoát khỏi ông.

No comments:

Post a Comment