Thursday, September 20, 2012

Tiet Nhan Quy Truyen Ky

Phim Tiet Nhan Quy Truyen KyTiet Nhan Quy Truyen Ky

Biên đạo Đinh Ngưỡng Quốc
Diễn viên: Bảo Kiếm Phong, Trương Thiết Lâm, Lý Tiểu Nhiễm, Ngô Việt, Thích Tiểu Long
Sản xuất:: Đang cập nhật
Category: Phim Võ Thuật,Phim Hình Sự,
Phim nước: Phim Đài Loan,
Time:: 32 tập
Publish date: 2007

Infomation: Phim Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ: phim nói v�! �� Thời Đường do Vua Thái Tông nắm giữ ngai vàng lúc bấy giờ, vào 1 ngày hôm nọ Thái Tông nằm mơ thấy bị nạn thì bổng có 1 viên tướng đến cứu giúp nhờ vậy ông thoát chết , qua hôm sau ông liền triệu tập quân thần đến để giải mộng xem là báo hiệu gì.Bộ phim Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ Từ Mậu Công đoán người trông mộng đó chính là Tiết Nhân Quý .Câu chuyện phim Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ Còn Trương Sỹ Quý thì khẳng định là con rễ của ông là Hà Tông Hiến nhằm để lấy lòng Hoàng Thượng. Phim Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ cũng nói về sự trung can của gia đình Tiết Nhân Quý anh dũng giết giặc...

No comments:

Post a Comment