Tuesday, September 18, 2012

Thuy Hu Vo Gian

Thuy Hu Vo GianThuy Hu Vo Gian

Biên đạo Đang cập nhật
Actor/Actress: Trương Trí Lâm, Vương Hỷ, Lê Tư, Dương Di.
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tâm Lý,Phim Hình Sự,
Country: Phim Hồng Kông,
Thời lượng:: 25 Tập
Năm sản xuất: 2010

Infomation: <span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="">Phim Thủy Hử Vô Gian</span><span! class=""> là một</span> <span class="hps">tập phim</span> <span class="hps">truyền hình</span> <span class="hps">hài kịch</span> <span class="hps atn">25 tập của </span><span>phim</span> <span class="hps">truyền</span> <span class="hps">hình</span> <span class="hps">từ Hồng Kông</span><span>.Phim kể về Thủy Hử Vô Gian</span> <span class="hps">Được sản xuất</span> <span class="hps">bởi</span> <span class="hps">Siu</span> <span class="hps">Hin</span><span class="">-fai</span><span>, bộ phim</span> </span><span id="result_box" class="" lang="vi"><span id="result_box"! ; class="" lang="vi"><span class=&qu! ot;" ;>Thủy Hử Vô Gian</span></span> <span class="hps">là một sản xuất</span> <span class="hps">TVB</span><span>.Bộ phim Thủy Hử Vô Gian</span> <span id="result_box" class="" lang="vi"><span>900 năm</span> <span class="hps">trước,</span> <span class="hps">Wu Song</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">Lin</span> <span class="hps">Chong</span> <span class="hps">là</span> <span class="hps">người bạn tốt nhất</span><span>, giống như</span> <span class="hps">nhân vật của mình</span> <span class="hps">từ</span> <span class="hps">Water Margin</span><span>.</span> <span! class="hps">Họ</span> <span class="hps">càng gần</span> <span class="hps">như anh</span> <span class="hps">đã thề</span> <span class="hps">bảo vệ công lý</span> <span class="hps">với nhau ngay cả</span> <span class="hps">trong cuộc sống</span> <span class="hps">tiếp theo của họ</span><span>. <span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="">Phim Thủy Hử Vô Gian</span><span class="">&nbsp; bắt đầu với bối cảnh </span></span></span></span></span><span id="result_box" class="" lang="vi"><span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="">900 năm</sp! an> <span class="hps">sau</span><s! pan>, </span> <span class="hps">sau khi</span> <span class="hps">chuyển sinh</span> <span class="hps">đến Hồng Kông</span><span>, họ</span> <span class="hps">gặp lại nhau như</span> <span class="hps">tuần tra</span> <span class="hps">sĩ quan trẻ</span> <span class="hps">Dung</span> <span class="hps">Chung</span> <span class="hps">Cho</span> <span class="hps">(Julian</span> <span class="hps">Cheung)</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">quan chức cảnh sát</span> <span class="hps">hàng</span> <span class="hps">đầu</span> <span class="hps">TC</span> <span class="hps at! n">Lam (</span><span>Wong He</span><span>)</span><span>.</span> <span class="hps">Theo</span> <span class="hps">đơn đặt hàng của các</span> <span class="hps">quan chức cảnh sát</span> <span class="hps">KY</span> <span class="hps atn">Wong (</span><span>Gordon</span> <span class="hps">Liu)</span><span>, Dung</span> <span class="hps">Chung</span> <span class="hps">Cho</span> <span class="hps">được gửi đến</span> <span class="hps">bộ ba</span> <span class="hps">được điều khiển bởi</span> <span class="hps">Sung</span> <span class="hps atn">Po (</span><span>Yuen</span> <span ! class="hps">Wah</span><span>)</spa! n> &l t;span class="hps">như là một</span> <span class="hps">bí mật</span><span>.</span> <span class="hps">Chỉ trong</span> <span class="hps">thời</span> <span class="hps">gian</span> <span class="hps">vài tháng</span><span>, Dung</span> <span class="hps">Chung</span> <span class="hps">Cho</span> <span class="hps">thành công</span> <span class="hps">lấy được lòng tin</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">Sung</span> <span class="hps">Po</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">cũng</span> <span class="hps">giành được</span> <span class="hps">! ;trái</span> <span class="hps">tim</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">Nichole</span> <span class="hps atn">(</span><span>Gigi</span> <span class="hps">Lai)</span><span>, con gái</span> <span class="hps">sinh học</span> <span class="hps">Sung</span> <span class="hps">Po</span><span>. </span><span>Sau</span> <span class="hps">một chấn thương</span> <span class="hps">nhẹ</span> <span class="hps">vào đầu</span><span>, Dung</span> <span class="hps">Chung</span> <span class="hps">Cho</span> <span class="hps">đạt</span> <span class="hps">những kỷ niệm&l! t;/span> <span class="hps">quá khứ của! mình&l t;/span> <span class="hps">như</span> <span class="hps">Wu Song</span> <span class="hps">đây 900 năm</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">cố gắng</span> <span class="hps">để thuyết phục</span> <span class="hps">TC</span> <span class="hps">rằng ông là</span> <span class="hps">dài bị mất</span> <span class="hps">anh trai</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">ông</span> <span class="hps">Lin Chong</span><span>.</span> <span class="hps">Trong khi đó,</span> <span class="hps">một trong những</span> <span class="hps">người đàn ông</span> <span cla! ss="hps">Sung</span> <span class="hps">Po</span><span>,</span> <span class="hps">Kwan</span> <span class="hps atn">Lo (</span><span>Derek</span> <span class="hps">Kwok</span><span>)</span> <span class="hps">bắt đầu nghi ngờ</span> <span class="hps">Dung</span> <span class="hps">Chung</span> <span class="hps">Cho</span> <span class="hps">như là một</span> <span class="hps">bí</span> <span class="hps">mật</span> <span class="hps">cho cảnh sát</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">âm mưu lật đổ</span> <span class="hps">vị</span> <span class="hps"! ;>trí</span> <span class="hps">của! </spa n> <span class="hps">Sung</span> <span class="hps">Po</span> <span class="hps">trong</span> <span class="hps">băng đảng</span><span>.</span> <span class="hps">Làm thế nào đến</span> <span class="hps">cảnh sát</span> <span class="hps">không</span> <span class="hps">bao</span> <span class="hps">giờ</span> <span class="hps">có thể thu thập</span> <span class="hps">đủ thông tin</span> <span class="hps">để nắm bắt được</span> <span class="hps">Tam hoàng</span> <span class="hps">cho</span> <span class="hps">tổ chức</span> <span class="hps">doanh nghiệp</span> <span class=&qu! ot;hps">bất hợp pháp</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">tính phí</span> <span class="hps">để</span> <span class="hps">cố gắng</span> <span class="hps">giết</span> <span class="hps">rất nhiều người</span><span>?</span> <span class="hps">Đó là sau đó</span> <span class="hps">khi ông Dũng</span> <span class="hps">Chung</span> <span class="hps">Cho</span> <span class="hps">bắt đầu</span> <span class="hps">nhận</span> <span class="hps">ra</span> <span class="hps">rằng đó cũng là</span> <span class="hps">một</span> <span class="hps">bí mật</span&! gt; <span class="hps">trong</span> <s! pan clas s="hps">lực lượng cảnh sát</span> <span class="hps">làm</span> <span class="hps">việc</span> <span class="hps">cho</span> <span class="hps">hội Tam hoàng</span><span>.</span></span></span>

No comments:

Post a Comment