Sunday, September 16, 2012

Phim Linh Kinh Truyen Ky

Phim Linh Kinh Truyen KyLinh Kinh Truyen Ky

Đạo diễn:Đang cập nhật
Actor/Actress: Vu Ba, Dương Tuấn Nghệ, Thái Thiếu Phấn, Trần Pháp Dung, Lưu Tinh Vũ ...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Dã Sữ,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Time:: 30 tập
Năm phát hành: 2005

Nội dung phim: Phim Linh Kính Truyền Kỳ là cuộc chiến giữa gia tộc h�! �� Đồng và phản đồ Đồng Dõan Xung.Phim Linh Kính Truyền Kỳ Họ Đồng có phép thuật đặc biệt nên làm công việc liên lạc giữa trời và đất nhưng một ngày nọ bị Đồng Dõan Xung trúy sát nhưng được Long Đằng tướng quân cứu thoát từ đó họ Đồng ẩn cư ở Thủy Nguyệt động.Trong phim Linh Kính Truyền Kỳ Phim Linh Kính Truyền Kỳ bắt đầu cuộc chiến năm xưa cùng các chuyện tình của các con trai Đồng gia khi họ rời động đi kiếm Ngọc như ý cứu cha. Tại đây, Đồng Bát quen với Đậu Đậu sau bao ngày sát cánh họ bắt đầu cảm mến nhau, còn Dõan Thiên Tuyết và Đồng Chiến cũng phải lòng nhau. Bọn họ bắt đầu cuộc chiến trong Phim Linh Kính Truyền Kỳ với Đồng Dõan Xung - bây giờ là nhị trang chủ của Nguyệt kiếm sơn trang với cái tên Dõan Trọng, tham gia cuộc chiến còn có hậu nhân của Long Đằng...

No comments:

Post a Comment