Sunday, September 9, 2012

Phim Giang Son Phong Vu Tinh

Phim Giang Son Phong Vu TinhGiang Son Phong Vu Tinh

Biên đạo Trần Gia Lâm
Diễn viên: Vương Cương, Đường Quốc Cường, Lý Cường, Trương Lan Lan
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Dã Sữ,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Độ dài: : 30 tập
Publish date: 2003

Nội dung phim: Phim Giang Sơn Phong Vũ Tình xoay quanh những rối ren trong! triều chính cùng với việc đánh giặc ngoại xâm của vô chúa.Phim kể về Giang Sơn Phong Vũ Tình Sau khi hoàng đế Thiên Khải qua đời do không có con trai nối dõi nên hoàng đệ là Châu Do Kiểm lên ngôi lấy hiệu là Sùng Trinh.Bộ phim Giang Sơn Phong Vũ Tình Cung nữ Anh Nhi năm xưa sinh con gái bi đuổi ra khỏi cung lạc loài tới Dương Châu đặt tên con gái là Trần Viên Viên. Trần Viên Viên lớn lên xinh đẹp và tài ba nổi tiếng khắp nơi. Lúc bất giờ Lý Tự Thành cầm đầu người dân nổi dậy do triều chính suy yếu, giặt trong giặt ngoài khiến cho hoàng đế Sùng Trinh phải đau đầu. Bên cạnh đó trong Phim Giang Sơn Phong Vũ Tình Viên Viên được tiến cung và làm đắm lòng Sùng Trinh, nàng cự tuyệt vì nàng phải lòng tướng quân Ngô Tam Quế. Vì có giặt Ngô Tam Quế phải ra trận đánh giặt còn ! Viên Viên ở lại làm con tin, Sùng Trinh liệu có th�! �� vư� �t qua vòng qua tứ bề của loạn giặt mà chỉnh an triều chính? Còn Viên Viên số phận sẽ như thế nào?

No comments:

Post a Comment