Tuesday, September 18, 2012

Moc Que Anh 2

Xem Phim Moc Que Anh 2Moc Que Anh 2

Biên đạo Đang cập nhật
Với sự tham gia của: Trần Tú Văn, Tiêu Ân Tuấn, Văn Tụng Nhàn, Lâm Vỹ Thần, Điền Nhụy Ni
Sản xuất:: Đang cập nhật
Thể loại: Đang cập nhật,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 28 tập
Publish date: 1998

Infomation: Phim Mộc Quế Anh 2 còn có tên là Thập Nhị Quả Phụ Chinh Tây nói về chặn đường 14 năm sau của Dương gia sau khi dẹp giặt lại bị ! Bàng thái sư vu oan bị đuổi ra khỏi Tống Quốc.Câu chuyện phim Mộc Quế Anh 2 Cả nhà Dương gia tướng đành phải đến Mộc Kha trại sống.Phim Mộc Quế Anh 2 Từ đó, Dương gia tướng cùng Mộc Kha trai xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Bát Muội, Bài Phong và Thái Quân bị lạc trên đường đi, trong khi Thái Quân được nhị hoàng tử Tây Hạ là Lý Huyền Văn giúp đỡ thì Bát Muội và Bài Phong gặp được Trương Ngầu cứu giúp lúc bị thương, Trương Ngầu chính là Hạo Nam năm xưa là vị hôn phu của Quế Anh nhưng giờ đã bị mất trí nhớ. Phim Mộc Quế Anh 2 đan xen với những âm mưu là câu chuyện tình của Trương Ngầu và Bài Phong, Bát Muội và Nguyên Hạo. Nguyên Hạo là đại thái tử của Tây Hạ trà trộn vào Mộc Kha Trại giết cha Quế Anh và lấy lòng mọi người để thực hiện âm mưu đoạt ngôi của mình. Phim Mộc Quế Anh 2 là cuộc chiến giữa hhai thế lực chính nghĩa với những âm mưu đen tối đan xen những hy sinh vì tình yêu của những kẻ si tình...

No comments:

Post a Comment